Jak zostać członkiem SIMP ?

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi. Członkiem SIMP może być obywatel polski lub obywatel innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o profilu:

* automatyzacja i robotyzacja * badania nieniszczące * edukacja * eksploatacja maszyn, urządzeń i aparatury * informatyka * inżynieria materiałowa * metrologia * normalizacja i jakość * ochrona pracy * organizacja i zarządzanie * projektowanie: maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych * rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe * systemy zarządzania i wytwarzania * techniki uszczelnień * technika uzbrojenia * zarządzanie środowiskiem i inne dziedziny, nowo włączane do dyscypliny nauki i wiedzy mechaniki i jej aplikacji oraz w niżej wymienionych branżach i specjalnościach: * chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja * energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach * hydraulika, pneumatyka, pneumonika * inżynieria i aparatura chemiczna * maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa * maszyny dla przemysłu spożywczego * maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione * obrabiarki i narzędzia * obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo * poligrafia * silniki spalinowe * spawalnictwo * środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego) * tworzywa polimerowe * urządzenia i aparatura medyczna * mechatronika i nanotechnologia * kriogenika * mechaniczne urządzenia zabezpieczające.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu należy:

1.Zapoznać się ze statutem SIMP,

2.Wypełnić deklarację członkowską i wysłać ją na adres: e-mail:

simp@simp.elblag.pl Deklaracja jest do pobrania tutaj... 3.Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Zarządu– Przewodniczący Koła Techniczno-Samochodowego– Jerzy Zapolski; tel. 667521184, e-mail: jzapolski@o2.pl.

Wyciąg z Statutu SIMP – zagadnienia dotyczące członkostwa SIMP

§ 2

1. Podstawowymi kierunkami działania SIMP są:

­     * rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz intelektu swoich członków, a także tworzenie klimatu współpracy i solidarności oraz przestrzegania etyki zawodowej w działalności profesjonalnej i społecznej,

­      *  uczestniczenie w rozwoju gospodarki kraju, przede wszystkim na swoich miejscach pracy, z zachowaniem dążeń do nowoczesności i opłacalności, racjonalnego wykorzystywania bogactw naturalnych kraju, humanistycznej sprawiedliwości społecznej, ergonomii i ekologii,

­     * wszechstronne tworzenie, wspomaganie i wykorzystywanie postępu cywilizacyjnego dla zwiększenia powszechnego dobrobytu społeczeństwa, jako warunku intelektualizacji i kultury oraz zdrowego i godnego życia,

­     * współudział we wzmacnianiu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i państwa polskiego – Rzeczypospolitej Polskiej.


2. SIMP podejmuje działania na rzecz gospodarki narodowej i edukacji społeczeństwa, głównie w obszarach: *automatyzacja i robotyzacja, *badania nieniszczące,  *edukacja, *eksploatacja maszyn,  urządzeń i aparatury, *informatyka, *inżynieria materiałowa, *metrologia, *normalizacja i jakość, *ochrona pracy, *organizacja i zarządzanie, *projektowanie maszyn, urządzeń, procesów technologicznych, procesów wytwarzania, zakładów przemysłowych, *rzeczoznawstwo specjalistyczne i majątkowe, *systemy zarządzania i wytwarzania, *techniki uszczelnień, *technika uzbrojenia, *technologia przyrostowa, *zarządzanie środowiskiem oraz inne dziedziny nowo włączane do dyscypliny nauki, wiedzy, mechaniki i jej aplikacji:  - chłodnictwo, pompy ciepła i klimatyzacja, - energetyka: źródła wytwarzania, obsługa urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystanie paliw i energii we wszystkich ich postaciach. -hydraulika, pneumatyka, pneumonika, -inżynieria i aparatura chemiczna, -maszyny robocze dla budownictwa, leśnictwa i rolnictwa, -maszyny dla przemysłu spożywczego, - maszyny i urządzenia wcześniej nie wymienione, -obrabiarki i narzędzia, obróbka cieplna, plastyczna i odlewnictwo, -poligrafia, -silniki spalinowe, -spawalnictwo, -środki transportu (statki powietrzne, środki transportu lądowego i wodnego), -tworzywa polimerowe, -urządzenia  i  aparatura medyczna, -mechatronika i nanotechnologia, -kriogenika, -mechaniczne urządzenia zabezpieczające, -urządzenia transportu bliskiego.


§ 12

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski a także innego państwa, posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej w zakresie inżynierii mechanicznej i dziedzin pokrewnych oraz student wyższej uczelni o ww. profilu.

Dodane pliki


Deklaracja czlonkowska SIMP

Deklaracja ideowo-programowa SIMP 2000

STATUT - Tekst jednolity

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

stat4u