Komisja Kwalifikacyjna nr 200 przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu powołana 03 kwietnia 2017 roku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

1. Nadawanie uprawnień energetycznych: eksploatacja i dozór w grupach I, II i III

Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne i firmy, które zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych gdzie wymagane są uprawnienia energetyczne związane z dopuszczeniem do pracy.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego osobę prowadzącą eksploatację urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, a także dozór do kierowania czynnościami osób posiadających kwalifikacje.
Egzaminy przeprowadzane są w siedzibie Stowarzyszenia lub organizujemy sesje wyjazdowe zgodnie z zapotrzebowaniem zakładów pracy.

Zgłoszenia – Jan Kowalski, tel. kom. 606648190

2. Procedura egzaminacyjna

  1. Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport). Wnioski dostępne są na stronie internetowej.
  2. Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu.
  3. Świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.
  4. W razie zniszczenia lub zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.
  5. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się do 5 lat w SIMP Oddział w Elblągu.
  6.  

    Skład Komisji Kwalifikacyjnej nr 200

przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Elblągu

            1.   Jan Kowalski – przewodniczący komisji  
2.   Nestor Kantor
– z- ca przewodniczącego                                                                    3.   Piotr Baranowski – członek komisji                                                                            4.   Wojciech Bogusławski
– członek komisji                                              
5.  
Waldemar Gaik – członek komisji
6.  
Marcin Nestioruk – członek komisji
7.  
Ryszard Raszkowski – członek komisji
8.  
Antoni Strzelczyk – członek komisji
9.  
Stanisław Szturo – członek komisji
10.  
Robert Ślusarski – członek komisji
11.
   Witold Wojterski – członek komisji
12.    Bernadetta Mielczarek - sekretarz bez prawa do egzaminów

KONTAKT

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Jan Kowalski, tel. kom. 606648190

V-ce Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Nestor Kantor, tel. kom. 600479072, e-mail - e-mail - kantor7@wp.pl

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej – Bernadetta Mielczarek, tel. kom. 603355233, e-mail - b.mielczarek@wp.pl


Dodane pliki


Akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr 200 przy SIMP w Elblągu

Uprawnienia Komisji Kwalifikacyjnej nr 200 przy SIMP w Elblągu

Komisja - Akt zmiany z 09.08.2017

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

stat4u