TERMINY EGZAMINÓW

 • Terminy egzaminów są wyznaczane w zależności od potrzeb i ilości egzaminowanych.
 • Informacji o terminie i miejscu najbliższego egzaminu udziela Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej inż Jan Waldemar Kowalski, tel. kom. 606648190

OPŁATY

 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty pobierane są w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • Opłata w roku 2019 wynosi 225zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych)
 • Opłaty za egzaminy należy wnosić przelewem na wskazany numer konta:

  Zarząd Oddziału SIMP w Elblągu

  Nr 08 1020 1752 0000 0102 0073 1828

 

KONTAKT:

 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Jan Waldemar Kowalski,
  tel. kom. 606648190
 • V-ce Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Nestor Kantor,
  tel. kom. 600479072, e-mail - kantor7@wp.pl
 • Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej – Bernadetta Mielczarek,       
  tel. kom. 603355233, e-mail - b.mielczarek@wp.pl

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

stat4u