Poniżej zamieszczone zostały pliki do pobrania w formacie pdf zawierające szczegółową tematykę egzaminów dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń energetycznych w zależności od  grup energetycznych i stanowisk:

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.

Zgodnie z przepisami eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

 1. Eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych,
 2. Dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt. 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
Prace te dotyczą wykonywania czynności:
 1. Mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska - w zakresie obsługi,
 2. Związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie konserwacji,
 3. Związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzeniu ich do wymaganego stanu technicznego - w zakresie remontów,
 4. Niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie montażu,
 5. Niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci - w zakresie kontrolno - pomiarowym.

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru:

 1. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy I (elektrycznej).
 2. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy II (cieplnej).
 3. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: EKSPLOATACJI dla grupy III (gazowej).
 4. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy I (elektrycznej).
 5. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy II (cieplnej).
 6. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU dla grupy III (gazowej).

DRUKI WNIOSKÓW

UWAGA: Wniosek powinien być wydrukowany dwustronnie na jednej kartce papieru formatu A4

Dodane pliki


Wniosek Dozór - Grupa 1

Wniosek Dozór - Grupa 2

Wniosek Dozór - Grupa 3

Wniosek Eksploatacja - Grupa 1

Wniosek Eksploatacja - Grupa 2

Tematyka egzaminu Dozór Grupa 1

Tematyka egzaminu Dozór Grupa 2

Tematyka egzaminu Dozór Grupa 3

Tematyka egzaminu Eksploatacja Grupa 1

Tematyka egzaminu Eksploatacja Grupa 2

Tematyka egzaminu Eksploatacja Grupa 3

Wniosek Eksploatacja - Grupa 3

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

stat4u